Uppdrag video

Musikvideouppdrag för AMAZONAS

Music video – Amazonas

Reportage/Informationsvideo uppdrag för KULTURLANDSKAPET

Introvideo for Archeological project at Greby Grebbestad by Kulturlandskapet
Reportvideo for Archeological project at Greby Grebbestad by Kulturlandskapet

MER från Grebyhandelsplats här

Trailer för CLOWNKLINIKEN