Film

Augusta på Rävås

Augusta på Rävås är ett filmprojekt i vardande om Augusta Karlsson på Rävås, Slottet/Heestrand , Hamburgsund, Tanum. Hennes barnbarn Sylve Lindberg visade mig för några år sedan de mossöverväxta ruinerna av hennes enkla stuga och jag fick idén att försöka skildra hennes liv – på hälleberget…
Teasern som visas här var ett examensarbete under filmstudier för Maja Hagerman vid Dalarnas högskola.

Klara & Marvin 

En filmberättelse av Ingrid Lindberg efter text av Gustav Öberg, 23 min

Filmen handlar om de två älskande; Klara och Marvin som levde under enkla former ute på Valöns naturreservat i Bohuslän i mitten av 50-talet. Deras “saga” återberättas av folkskolläraren och författaren Gustav Öberg så som han minns dem från ungdomens sommarvistelser i Gerlesborg.

Filmen är en gestaltning av ett kapitel i Gustav Öbergs bok “Gerlesborg Bottna Svenneby – närbilder och utblickar” som bär titeln ”På Valön i havsbandet tyckes de mig leva sägenartat” och är resultatet av ett samarbete mellan konstnär Ingrid Lindberg och Gustav Öberg under hans sista levnadsår 2015.

Filmen har visats på Gerlesborgsskolan i Bohuslän, Bio Aftonstjärnan och Svenneby hembygdsförening.