Projekt

hitta-berattelsenHembygd 2.0 – hitta berättelsen

– är ett projekt i samarbete med Bohusläns Hembygdsförbund som handlar om att levandegöra vårt lokala kulturarv av okända berättelser med hjälp av film och samarbete över generationsgränser. Läs mer här

This is an ongoing project about cultural heritage, local stories and turning old photographies into short films – using the creative force of young and old learning new media together.

udden-panorama-fr-norr

Skulpturpark Hunnebostrand

Leader förstudie 2011 som byggde vidare på insatsen Rädda Udden som lyckades stoppa ett dåligt planerat jättebygge och räddade Hunnebostrand fantastiska rekreationsområde Udden – ett gammalt stenbrott som blivit badplats, promenadstråk – och nu också skulpturpark.
A Natural sculpture saved from exploitation and enhanced by an art project that lives on in Udden skultpur

Tidigare projekt: