Projekt

Hembygd 2.0 – hitta berättelsen

–  ett projekt i samarbete med Bohusläns Hembygdsförbund som handlar om att levandegöra vårt lokala kulturarv av okända berättelser med hjälp av film och samarbete över generationsgränser. Läs mer här

A project about cultural heritage, local stories and turning old photographies into short films – using the creative force of young and old learning new media together.

Skulpturpark Hunnebostrand

Leader förstudie 2011 som byggde vidare på insatsen Rädda Udden som lyckades förhindra den tänkta exploateringen av Hunnebostrand fantastiska rekreationsområde Udden – ett gammalt stenbrott som blivit badplats, promenadstråk – och nu också skulpturpark.

A scenic quarry saved from exploitation and enhanced by an art project that lives on in Udden skultpur

Tidigare projekt: