CV

cv

ART CV Ingrid Lindberg 2023

Utbildning / Art Education

2017 – 2019
Akademin Valand Film Göteborgs Universitet
Konstnärligt magisterprogram i film med inriktning mot curator för film och video
Masterstudier  Examensarbete, essä: Med film som kulturharv

2019
Högskolan Dalarna
Berätta med film om kulturarv och historia Fristående kurs

2018
Akademin Valand Göteborgs Universitet
What’s hidden in history Fristående kurs

2011
HDK Göteborgs Universitet
Konstnärlig gestaltning av det offentliga rummet Fristående kurs

1993 – 99
Statens Håndtverk og Kunstindustriskole,  Oslo, Norge
Hovedfag ved Institutt for Farge

1995 – 96
School of Visual Art Department of Computer Art, New York, USA

1991 – 93
Lunnevad Folkhögskolas Bildlinje, Östergötland

1990
Stockholms Filmskola, Stockholm

1984 – 85
KV Konstskola, Göteborg

—-

CV in English ART CV Ingrid Lindberg 2023 EN