CV

cv

ART CV Ingrid Lindberg 2021

Utbildning / Art Education

2017 – 19
Akademin Valand Film Göteborgs Universitet
Curator för film& video Masterstudier

2019
Högskolan Dalarna
Berätta med film om kulturarv och historia 7,5 hp

2011
HDK Göteborgs Universitet
Konstnärlig gestaltning av det offentliga rummet Fristående kurs

1993 – 99
Statens Håndtverk og Kunstindustriskole,  Oslo, Norge
Hovedfag ved Institutt for Farge

1995 – 96
School of Visual Art Department of Computer Art, New York, USA

1991 – 93
Lunnevad Folkhögskolas Bildlinje, Östergötland

1990
Stockholms Filmskola, Stockholm

1984 – 85
KV Konstskola, Göteborg

—-

Fullständig CV här ART CV Ingrid Lindberg 2021